Nieuws
Proefplaatsing ‘kandidaat werknemer’ gewijzigd per 2013

U kon tot en met 2012 een werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte een onbetaalde proefplaatsing aanbieden van drie maanden. Per 1 januari jl. is dat tot twee maanden teruggebracht. Die periode geeft u de tijd om uw twijfels over het functioneren van de werknemer wel of niet weg te nemen.

Tijdens de proefplaatsing behoudt de werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte zijn uitkering. Doel van de proefperiode is dat deze 'werknemer' van u een baan krijgt aangeboden. U en de werknemer moeten voor de proefplaatsing de toestemming van Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) hebben.

Voorwaarden proefplaatsing
Werkgever en kandidaat werknemer komen voor een proefplaatsing in aanmerking na toestemming van UWV. Zij moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
De kandidaat-werknemer heeft een Wajong-, WIA-, WAO-, WAZ-, of Ziektewet-uitkering of een WW-uitkering. Als het gaat om een WW-uitkering geldt de extra voorwaarde dat de werknemer minimaal drie maanden (was zes maanden) werkloos moet zijn en dat hij naar verwachting moeilijk aan werk komt.

UWV WERKbedrijf heeft de mogelijkheden van de werkloze of gedeeltelijk arbeidsgehandicapte op de arbeidsmarkt als beperkt beoordeeld.
De kandidaat-werknemer werkte niet eerder 'onbeloond' voor de desbetreffende werkgever.
De werkgever spreekt de intentie uit om de kandidaat-werknemer na de proefplaatsing een dienstbetrekking van minstens zes maanden aan te bieden. Die dienstbetrekking omvat minimaal het aantal uren dat gewerkt werd tijdens de proefplaatsing.
De werkgever sluit voor de werknemer een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering af.

Verlenging proefplaatsperiode
In sommige gevallen is twee maanden te kort. Dan kunt u bij UWV verlenging van de proefplaatsing aanvragen als het gaat om een werknemer met een ziekte of een handicap (bijvoorbeeld als u het functioneren nog niet goed heeft kunnen beoordelen). U moet dit onderbouwen. UWV kan dan beslissen dat de proefplaatsing in totaal maximaal zes maanden duurt.
Wordt de werknemer ziek tijdens de proefplaatsing, dan kunt u de proefplaatsing verlengen met de tijd dat hij ziek was.

Let op
Voor de werknemer die voorheen een WW-uitkering had, is het niet mogelijk de duur van de proefplaatsing te verlengen.

Bron: HRpraktijk, dinsdag 5 februari 2013